Slobodno srpski sa Nenadom Rašićem

U 437.emisiji Slobodno srpski gostovao je ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova Nenad Rašić. U intervjuu Budimiru Ničiću on je rekao da se u prvih šest meseci ove godine, prema podacima UNHCR-a, za povratak na Kosovo prijavilo 145 aplikanata, čiji su zahtevi odobreni od strane opštinskih komisija.

„Mi smo od tih postojećih starih slučajeva 16 odobrili, osam dozvola je izdato, ostalo još osam dozvola da izvadimo i mi započinjemo izgradnju kuća, kao ministarstvo, za te povratnike. Pored toga imamo i 15 kuća koje radi IOM ove godine, devet su već pri završetku, šest je ostalo da se grade“, izjavio je Rašić.

S druge strane, Ministarstvo za zajednice i povratak nema informacije o broju Srba koji su napustili Kosovo u istom periodu ili godinama ranije.

„Kao čovek i kao roditelj znam da već u generacijama moje deca vidim da je mnogo manje mladih tu i na ulicama i po restoranima, kafićima, ali želim da verujem da su to samo privremeno otišli, „otišli u maline,  pa će da se vrate“. Naravno naš je posao da obezbedimo uslove da trajno ostanu ovde, a ne da idu stalno „u maline“, kazao je Rašić.

Tvrdi da je u prethodnom periodu (kada je na čelu Ministarstva za zajednice i povratak bio predsednbik Srpske liste Goran Rakić) bilo puno nepravilnosti u radu i upravljanju.

„Čak sam nailazio na slučajeve da je politički staf radio stvari koje su ekskluzivno i isključivo samo za  civilne službenike, od predstavnika unutar određenih komisija do različitih sumnjivih delatnosti... Mi od tog malog budžeta koji je ostao, a koji bi trebao da bude u ovom slučaju tri miliona za kapitalne investicije, vidimo da je milion i trista otišlo u suficit. Ja vam garantujem da je to presedan i da se nikad nije dogodilo da je neko dozvolio da od tako skromnog i malog budžeta milion i trista hiljada ode u suficit“, kaže Rašić, što je dovoljno za izgradnju najmanje 50 kuća za povratnike i socijalno ugroženo stanovništvo.

Rašić nije želeo da komentariše nedavno objavljen izveštaja revizora po kojem je u periodu od 2017. do 2022. godine Ministarstvo za zajednice i povratak sagradilo skoro 200 kuća po visokim i nerealnim cenama i gde se pominje da je za više 800 000 evra plaćen građevinski materijal u odnosu na realne tržišne cene.

„Kompetentni organi se bave time. To mogu da vam kažem i naravno ja o tome više ne mogu ništa, ali revizor je bukvalno dao i neku najavu nažalost. Ja opet nisam čovek koji bi želeo bilo koga da ganja, progoni ili da na bilo koji način, jednostavno, nije to moj deo posla. Ali, ono što je revizor našao je užasavajuće, jer to je jedna stara nažalost loša metodologija koja je bila primenjivanja godinama u Ministarstvu za zajednice i povratak, a to je da napravite spiskove i vidite šta vam treba od materijala za jednu određenu kuću i kad navedete tamo, improvizujem, 2.000 blokova, 1.000 crepova, cementa, toliko i vi sve u jednom listu koje vam izda minsitarstvo u tom momentu popunjavate po cenama. Sad oni koji su bili vispreni ili ti koji su ranije radili to, oni su naravno stavili izuzetno niske cene za one stvari koje se vrlo malo ili nimalo ne upotrebljavaju u celom procesu izgradnje, a za one koje se puno upotrebljavaju stave visoke cene. Kad vi u tom celom spisku tih potrepština za jednu kuću napravite spisak, podvučete na kraju, izračunate vaša cena realna je skuplja od one koja je sa druge strane nerealna u smislu da je naznačio sve one stavke po nula, jedan, dva evra...“, kaže Rašić.

Inače, tekući budžet Ministarstva za zajednice i povaratak za ovu godinu iznosi četiri miliona i 300 hiljada evra što je dogovoreno u vreme dok Rašić još nije došao na čelo tog ministarstva.

„Nažalost, to je ubedljivo najmanji budžet od svih ministarstava. Mogu dugo da Vam pričam o tome kako je do toga došlo što je moj prethodnik dozvolio da jednostavno ministarstvo koje je po meni vrlo značajno i koje može možda biti i najznačajnije u potencijalnom smislu ima ubedljivo najmanji budžet... Mi sad radimo za sledeću godinu i poslednje pripreme budžeta su do 20. septembra. Znači mi smo počeli sa prvim predlogom, kasnije će biti drugi, treći i zaključni predlog će biti 20. septembra koji će biti znatno bolji nego što je bio ovaj koji smo mi nasledili od prethodnog ministra“, izjavio je u Slobodno srpski ministar za zajednice i povratak u Vladi Kosova Nenad Rašić.

 

Komentari

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development