Slobodno srpski sa Džejmsom Houpom

U 246.emisiji Slobodno srpski gostovao je direktor Misije Agencije Sjedinjenih država za međunarodni razvoj (USAID) na Kosovu Džejms Houp. U intervjuu Budimiru Ničiću on je rekao da je USAID od 1999.godine do danas uložio oko 850 miliona dolara, od čega je 15 procenata bilo namenjeno manjinskim zajednicama.

"Naši programi su nacionalni programi, tako da su oni podrška za čitavo Kosovo, ali, naravno, mi poklanjamo specijalnu pažnju programima koji su namenjeni podršci za manjinsko stanovništvo, namenjeni za podršku ranjivim grupama, za podršku posebno ženama (za žene preduzetnice, za pitanja imovinskih prava žena.) Programi imaju nacionalnu perspektivu. Moja gruba procena je da je od tih 850 miliona, rekao bih oko 15% para bilo usmereno prema manjinskim zajednicama na Kosovu", rekao je Houp.
Houp je detaljnije predstavio program AKT - Unapredimo Kosovo zajedno, koji je jedan od najvažnijih programa u portfoliju USAID-a. Radi se u 16 različitih opština širom Kosova, a glavni cilj je da pomogne u stvaranju mostova između lokalnih vlasti i građana, kako bi se obezbedile prioritetne potrebe građana.
"Važan deo toga jeste rad u zajednicama gde žive etničke manjine, da obezbedimo da i ti građani takođe imaju koristi od opštinskih službi. Veoma smo zadovoljni kako se program odvija, nakon dve godine, vidimo da su opštine veoma zainteresovane da učestvuju, vidimo zajednice, civilno društvo, koji su dobili dodatnu energiju ovim procesom, kroz saradnju sa lokalnim vlastima...Ima još mnogo toga da se uradi, ali za sada je dobro..", rekao je Houp i naglasio da se program AKT odnosi kako na sve četiri opštine na severu Kosova, tako i na još 12 drugih koje se nalaze južno od Ibra.
"Ovo je nov proces, to je važan deo demokratskog procesa, ne samo na Kosovu, već i u svakoj zemlji, gde građani žele da budu u stanju da vide gde se troši njihov novac od poreza, kakav je učinak izabranih opštinskih zvaničnika, a jedan od načina da se to obavi jeste da se obezbedi da se čuje glas građana u tom procesu", rekao je direktor Misije USAID na Kosovu Džejms Houp gostujući u emisiji Slobodno srpski.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development