Slobodno srpski sa Editom Tahiri

U 213. emisiji Slobodno srpski gostovala je ministarka u Vladi Kosova zadužena za dijalog sa Beogradom  Edita Tahiri. U intervjuu Budimiru  Ničiću ona je rekla da kosovska i srpska strana u Briselskom dijalogu i dalje imaju suštinski  različite stavove u vezi sa formiranjem  Zajednice srpskih opština. Tahiri je kazala da Priština ne odustaje od zahteva da se Zajednica  srpskih opština može formirati  i funkcionisati isključivo po važećim kosovskim zakonima i u skladu sa Briselskim sporazumom. Taj stav se, kako je kazala,  nije promenio ni prilikom  poslednjeg susreta premijera Mustafe i Vučića u Briselu. „Ima razlike u suštinskim stvarima, a upravo glavna razlika je da je Srbija tražila  neke nadležnosti za ovu Asocijaciju koje su za nas neprihvatljive. Mi smo jasno izneli da Asocijacija ne može imati izvršne nadležnosti i ona  ne može donositi odluke koje su obavezne za opštine. Na bazi kosovskih zakona, opštine imaju ekskluzivna ovlašćenja i ona se ne mogu  preneti ni na jedan drugi stepen. Drugo,  politički sistem Kosova regulisan Ustavom,  je sistem sa dva izvršna nivoa, centralni i lokalni nivo.  Dakle, Asocijacija treba da bude kao svaka druga asocijacija u svetskoj praksi, da ima ciljeve i zadatke da pomogne opštinama  na  ostvarivanju njihovih planova, ali da pomogne, koordinira i podrži njihov rad.  To su stvari koje je Asocijacija u stanju da uradi,  ali ona  ne  može odlučivati u ime opština“. Edita Tahiri otkriva da se kosovski zakoni u budućnosti neće menjati u tom pogledu, jer  je upravo Briselskim sporazumom predviđeno da će Zajednica funkcionisati po važećim zakonima . Po njenim rečima, Asocijacija treba da pruži podršku  opštinama u kreiranju vizionarskih politika u interesu demokratije i građana i ne treba samo da se ograničava samo na četiri oblasti o kojima govori Beograd : školstvo, zdravstvo, prostorno planiranje i ekonomski razvoj. “Podrška može da bude i u naučnim istraživanjima, povećanju kapaciteta administracije, promociji opština I u mnogim drugim oblastima”, rekla je Tahiri. Na  pitanje , da li ima prostora za nekakvu političku trgovinu, odnosno da li bi Priština dozvolila osnivanje Zajednice srpskih opština ako Beograd nešto ponudi i šta bi eventualno bila fer ponuda za takvu mogućnost, ministarka Tahiri nije izričito odgovorila, ali je rekla da je važno da Srbija prestane da se meša u unutrašnje poslove  susednih zemalja, da razvija dobre odnose sa svima i tako će biti faktor stabilnosti u regionu. S druge strane, po njenim rečima, kosovske  institucije će se angažovati oko integracije i perspektiva srpske zajednice. „Mislim da je za region veoma značajno da se sve manjine tretiraju jedinstvenim standardima. Ako u regionu zapadnog Balkana imamo jednu manjinu koja je favorizovana više  od druge, onda će sve manjine na Balkanu će biti ohrabrene da traže više. Dakle, pristup sa jedinstvenim standardima mislim da bi bio faktor  stabilnosti i manjine bi igrale i bile mostovi saradnje među državama“. Komentarišući platformu predsednicka Srbije Tomislava Nikolića za  Kosovo, Tahiri je kazala da je status Kosova rešen 2008.godine.  „Nekad, u snovima, Srbija, nažalost, Kosovo  još uvek smatra svojim delom teritorije, a to je hegemonijski princip, koji je Srbija imala, ne samo kada je u pitanju Kosovo, nego i čitav region. Međutim, stičem utisak, da se Srbija polako prilagođava novoj relanosti na Balkanu. Bivša Jugoslavija se raspala, stvoreno je sedam država, Kosovo je jedna od njih i mislim da što brže Srbija prizna ovu realnost i prihvati nezavisnost Kosova, to će biti bolje,  kako za Srbiju tako i za region, za mir, stabilnost,  ali i za integraciju same Srbije i Kosova u Evropsku uniju. Kao što znate, a i ja vam mogu reći da mi kao država,  podržavamo integraciju Srbije u Evropsku uniju“, kazala je Tahiri. Edita Tahiri je ubeđena će jedan od uslova za Srbiju da postane članica Evropske unije biti  priznavanje nezavisnosti Kosova. „To se sada radi indirektno, ali svi oni koji imaju kontakte sa diplomatskim krugovima, znaju da je to tako“, rekla je Tahiri, u emisiji Slobodno srpski.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development