Slobodno srpski sa Fljorom Maculjom

U 117. emisiji Slobodno srpski gostovala je direktorica agencije Ujedinjenih nacija na Kosovu „UN Women“ Fljora Maculja. U intervjuu Budimiru Ničiću ona je rekla da na Kosovu postoje dobri  zakoni kad su u pitanju prava žena, ali da je problem što se  oni ne implementiraju u dovoljnoj meri. Govoreći o nasilju nad ženama ona je rekla da je u tim slučajevima potrebno raditi na ekonomskom osnaživanju žena,  kako one ne bi morale da trpe nasilje u nekoj porodici  zarad svoje egzistencije. Maculja smatra da su najveći  problemi koji pogađaju tipičnu kosovsku porodicu bilo da se radi o Srbima ili Albancima uglavnom odnose na nezaposlenost, zdravstvenu zaštitu  i obrazovanje.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development