Slobodno srpski sa Hiljmijem Jašarijem

U 317. emisiji Slobodno srpski gostovao je ombudsman Kosova Hiljmi Jašari. U intervjuu Budimiru Ničiću on je rekao da je jedan od najvećih problema na Kosovu u vezi sa ostvarivanjem ljudskih prava, neefikasno pravosuđe, odnosno odugovlačenje sudskih procesa i nesprovođenje odluka suda.

„Na nacionalnom nivou imamo 400,000 sudskih predmeta. Imamo 117,000 slučajeva za koje postoji odluka, koji su pravnosnažni, ali nisu izvršeni, to je sistematski problem koji onemogućava građanima da ostvare svoja prava“ Ipak Jašari kaže da Kosovo poslednjih godina beleži napredak u vezi sa poštovanjem ljudskih prava, posebno kada je reč o nevećinskim zajednicama.
“Ako na primer govorimo o slobodi kretanja od 1999. godine do danas, postoji veliki napredak, a smanjen je i broj slučajeva zločina iz mržnje u odnosu na ranije godine“.
Najveći broj žalbi koje kosovski ombudmsan dobija od strane srpske i ostalih nevećinskih zajednica odnosi se na imovinska pitanja.
“Radi se o slučajevima imovinske štete, uzurpacji, ometanju poseda, problemu overe vlasništva po sudskim procedurama, formalizovanju kupoprodajnh ugovora itd. Druga oblast na koju se žale manjinske zajednice je u vezi sa dobijanjem socijalnog statusa, odnosno ekonomsko socijalne pomoći ili uživanje onih prava koja proizilaze iz zakona Kosova. Jedan deo se odnosi na prava koja se tiču državljanstva, gde se radio raseljenim licima sa Kosova koji su u Srbiji ili drugim zemljama u regionu i problemima koje oni imaju da obezbede lična dokumenta ili registraciju kao građani Kosova ».
Dobra saradnja kosovskog i srpskog ombudsmana. Jašari je kazao da se na regionalnih skupovima redovno sastaje sa ombudsmanom iz Srbije i da je nedavno predložena konkretna saradnja.
„Ova saradnja je zamišljena tako da ombudsman iz Srbije i ja budemo direktno u kontaktu, kao i osoblje naših kancelarija bilo kad da se pojavi neki zahtev u kancelariji ombudsmana u Srbiji ili ombudsmana na Kosovu. U tom slučaju ja onda tražim intervenciju ombudsamana u Srbiji i on istovremeno može da traži intervenciju ombudsmana na Kosovu za konkretne slučajeve koji se tiču odgovornih strana koje mogu da budu ili sa Kosova ili s druge strane iz Srbije. To je jedan od standarda koji se obično primenjuje kod ombudsmana bilo gde u svetu i to je poznato kao „stvari dobre volje“, o kojima ombudsmani odlučuju da rade i sarađuju.“.
Jašari kaže da je spreman da se sa ombudsmanom iz Srbije Zoranom Pašalićem sretne i u Prištini, i u Beogradu, i da je i o tome razgovarao sa svojim srpskim kolegom.
„To je nešto o čemu smo razgovarali i u procesu smo toga da vidimo kako bismo mogli da organizujemo obostrane posete u delovoma Srbije gde žive građani pripadnici albanske etničke pripadnosti ili na severu Mitrovice. Kod ombudsmana ne bi trebalo da postoje prepreke političke prirode, iz bilo kog razloga, zato što na kraju krajeva, to je interes koji se odnosi na prava građana obeju zemalja, koja su univerzalna vrednost shodno svim međunarodnim standardima“, rekao je Hiljmi Jašari u emisiji Slobodno
srpski.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development