Slobodno srpski sa Norom Sahatčiju

U 222. emisiji Slobodno srpski gostovala je šefica Tima Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNKT) Nora Sahatčiju. U intervjuu Budimiru Ničiću ona je povodom 70-og rođendana Ujedinjenih nacija rekla da je glavna poruka UN-a i ove godine mir u svetu, razvoj,  ravnopavnost i teme koje se bave socijalnim aspektom. Ona je kazala da su Ujedinjene Nacije za narednih 15 godina zacrtale svoje nove razvojne ciljeve. „Od 2000. godine je bilo osam ciljeva koji su se zvali milenijumski ciljevi razvoja i na njima se radilo do 2015. Godine. Sada, pored tih, imamo još devet novih ciljeva, što je ukupno 17 i zovu se: održivi ciljevi razvoja i oni se odnose na poboljšanje uslova života, jednakost...“.  Po njenim rečima, kad je Kosovo u pitanju, najveći problem društva je siromaštvo.  „Na Kosovu je uvek pitanje visokog siromaštva najveći problem. Ono se smanjuje, iz godine u godinu, ali još nismo zadovoljni. Na primer, od 45%o siromaštva do pre pet godina, danas je 33,7% relativno siromaštvo, što znači dva dolara po osobi dnevno, i od 17% ekstremnog siromaštva, što znači 1,25 dolara po danu“, rekla je Sahatčiju i zapitala se zašto je stopa siromaštva i danas prilično visoka, iako je 15  godina rad donatora bio pozitivan, ali i dalje ostaju nedoumice u vezi sa tim kako donacije stižu do ljudi, kojima je pomoć najpotrebnija.  Kao pozitivne strane Kosova kad je razvoj u pitanju Sahatčiju je istakla obrazovanje. „Na Kosovu imamo bar nešto pozitivno, a to je edukacija ili prosveta, jer kada pričamo o deci, o njihovom pristupu školama, o broju dece koja kreću u predškolsko, pa u osnovnu i srednju školu, tu Kosovo stoji dosta dobro. Imamo čak i statistike koje kažu da prelazak dece iz osnovne u srednju školu  je 100 odsto. Dakle ti pokazatelji su dosta dobri,  ali još uvek nismo zadovoljni kavalitetom  edukacije ili prosvete, tako da tu treba još investicija,  i tu će ovi održivi ciljevi razvoja da pruže svoj doprinos“, rekla je Sahatčiju u emisiji Slobodno srpski.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development