Slobodno srpski sa Nusretom Hodzom

U  227.emisiji Slobodno srpski gostovao je zamenik ministra pravde u Vladi Kosova Nusret Hodža. U intervjuu Budimiru Ničiću on je rekao da je Kosovo, kada je pravda i poštovanje zakona u pitanju, još uvek u „embrionalnom“ razvoju. Dva najvažnija faktora, koji onemugaćavaju vladavinu prava, kaže Hodža, jesu selektivno pravosuđe i neadekvatno kažnjavanje krivaca. „Sudije sude i rade po zakonima, ali u praksi uvek postoje individualne veze, blizina advokata sa pojedincima, blizina tužilaštva i slično“, kaže zamenik ministra pravde i dodaje da se političari direktno ne mešaju u rad pravosudnih organa, ali da to rade indirektno.  Takođe, Hodža tvrdi da su sve sudije na Kosovu nepristrasne, kada je u pitanju etnička pripadnost , ali je veliki problem nedostatak sudija, posebno onih iz manjinskih zajednica. “I u Ministarstvu pravde, od 170 zaposlenih, radi samo četvoro ljudi iz maninskih zajednica, a trebalo bi da ih bude najmanje sedamnaestoro”, kaže Hodža i dodaje da bi nostrifikacijom diploma taj problem bio prevaziđen. Komentarišući položaj goranske zajednice, iz koje dolazi, Nusret Hodža kaže da Goranci ne žive, nego “preživljavaju”. “Privreda je potpuno zamrla u ovom delu Kosova, ugašene su mnoge fabrike koje su postojale pre rata, a postoji i veliki pritisak da se Goranci izjašnjavaju kao Bošnjaci, što preti potpunom nestanku Goranaca sa ovih prostoram”. Na Kosovu je pre 1999.godine, živelo oko 17 500 Goranaca, dok ih sada ima oko 10 000, rekao je  Hodža, naglašavajući da je opštna Gora, jedina opština koja je postojala pre rata, da bi posle 1999.godine, bila ukinuta od strane “kosovskih privremenih institucija”. “Jedini način da Goranci opstanu na Kosovu, jeste formiranje opštine Gora, koja bi zaštitila njihove interese, a sve uslove za njeno formiranje,  po Ahtisarijevom planu, Ustavu  i kosovskim zakonima, Gora ispunjava. Ukoliko Goranci ne dobiju opštinu, nažalost posle 800,  900 godina, izgubiće se sama Gora. Ako mi izgubimo našu maticu i tamo gde se vraćamo non- stop, mi smo izgubili deo sebe”, zaključio je Nusret Hodža.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development