Slobodno srpski sa Slavišom Mladenovićem

U 301. Emisiji Slobodno srpski gostovao je poverenik za jezike na Kosovu Slaviša Mladenović. U intervjuu Budimiru Ničiću on je rekao da se poslednjih godina kod predstavnika institucija izmenila svest o neophodnosti poštovanja Zakona o upotrebi jezika. Međutim, kaže da još uvek ima dosta prepreka za potpuno ostvarenje jezičkih prava.

„Te prepreke su drugi zakoni koji nas sprečavaju da preko noći promenimo mnoge stvari, jer svaka procedura u Vladi jednostavno podleže određenom zakonu, i onda se moraju sve te procedure sprovesti“.
Kao najveće rezultate Kancelarije poverenika za jezike na čijem je čelu, Mladenović je istakao promenu pojedinih formulara iz matičnih službi u kojima je, kako kaže, bilo na desetine slovnih i gramatičkih grešaka, ne samo na srpskom, već i na albanskom jeziku.
„Prvi najvidljiviji rezultat je nešto o čemu su mediji pisali, a to je „ekstrakt“, odnosno izvod iz svih dokumenata koji se izdaju u Agenciji za civilnu registraciju, iz matičnih službi praktično, i to je jedan od prvih ozbiljnijih rezultata.  Puno toga nije valjalo u svim dokumentima, bilo je puno pravopisnih i gramatičkih grešaka, ali je i čitav sistem za izdavanja tih dokumenata bio jako loše pripremljen. Svi matičari kojima je maternji srpski jezik nisu mogli praktično da rade u sistemu, već su radili u albanskoj verziji softvera i to smo uspeli da promenimo“.
Mladenović je kazao i to da je na inicijativu Kancelarije poverenika za jezike Vlada Kosova nedavno donela odluku o formiranju komisije za formiranje Službe za prevođenje.
„To će biti služba koja će se baviti ne samo prevodom, površnim prevodom, već i lekturom, korekturom i harmonizacijom albanske i srpske verzije zakona. Mediji su već pisali o tome koliko grešaka je postojalo u nekim zakonima. U toj službi će biti zaposlen veći broj profesionalnih prevodilaca, ali i određeni broj lektora i pravnika koji će se baviti  jezičkim problemima. Trenutno je doneta odluka o formiranju radne grupe za pripremu koncept dokumenata za formiranje te službe i nadam se da će u narednih godinu dana ona biti u potpunosti formirana i početi sa radom“
Mladenović kaže da svest građana još uvek nije na visokom nivou kad su u pitanju njihova prava na upotrebu jezika i da to u znatnoj meri otežava rad Kancelarije poverenika za jezike.
„Ono što vrlo često svi mi kao pojedinci uradimo je to da žrtvujemo jezičko pravo kako bi ostvarili neko drugo pravo. Na primer mnogi od nas su  bili u situaciji da potpišu recimo ugovor u banci na jeziku koji nije njihov maternji, jer nam se žuri da dobijemo kredit i ne čekamo prevod još recimo nedelju dana i često pravimo takve kompromise. Jedan od naših problema u radu je što se  nama nedovoljno ljudi kojima se krše jezička prava javlja. Mi smo tokom ovih godina imali par stotina žalbi. Verujem da bi taj broj žalbi trebao da bude par hiljada. Trebalo bi da budemo zatrpani žalbama, ali i tu postoji napredak ako znamo da smo pre četiri godine imali svega 12 žalbi, a sad u ovoj godini imamo preko 50“.
Po njegovim rečima najviše žalbi dolazi od strane medija i novinara i civilnog sektora koji se uglavnom žale na javnu administraciju.
„Nama je jako bitno da, bitniji akteri u ovom procesu budu aktivni, a  to su mediji i nevladine organizacije. Na mnogim primerima možemo videti da je intervencija medija ili inervencija neke nevladine organizacije nama pomogla da rešimo određeni problem. Izvod (ekstrakt) je bio jedan od tih primera. Služba za prevođenje je upravo rezultat naših analiza da stanje u vezi sa zakonodavstvom ne valja, ali i izveštavanja medija koji su stvorili pritisak da se inicijativa pokrene“.
Mladenović kaže da običan građanin se najčešće žali na životne stvari: na nedostatak deklaracije na lekovima, na to da mu nije bio ponuđen ugovor na maternjem jeziku u nekoj banci i slično.
„Kad su recimo apoteke u pitanju postaji mehanizam koji kontroliše promet lekova na Kosovu i on je u okviru Ministarstva zdravlja, i mi smo preko tog mehanizma uticali na to da se izmeni Zakon o prometu lekova i donese administrativno upustvo o deklarisanju lekova. To su recimo neke sistemske greške gde je jedna obična slika poslata nama kao dokaz, uticala na to da nakon možda godinu dana rada imamo izmenjen Zakon i uredbu“.
Mladenović smatra da bi u školama trebalo uvesti učenje službenih jezika na Kosovu.
„Duboko sam ubeđen u to. Jednostavno to je i jedino rešenje za kapacitete koji su potrebni Vladi, ali je to rešenje i za mnoge druge stvari, za svakodnevnu komunikaciju, za integraciju, suživot. Mislim da je neophodno da se razumemo. Apsurdno je da pričamo engleski, kada smo imali jedan sistem gde smo učili u školama albanski i srpski. Praksa pokazuje da je poznavanje jezika, bilo kog jezika korisno za pojedinca. Verujem da bi svima na Kosovu bilo još korisnije kada bi znali jezik svog okruženja. Verujem da bi makar kao izborni predmet trebao da postoji, logika kaže to“, rekao je Mladenović u emisiji Slobodno srpski.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development