Slobodno srpski sa Tijanom Simić – Lavali

U 366. Emisiji Slobodno srpski gostovala je programska direktorka NVO “Žensko pravo” Tijana Simić – Lavali. U intervjuu Budimiru Ničiću ona je rekla da nisu iznenađujući podaci iz pojedinih istraživanja da skoro dve trećine žena na Kosovu smatra da je nasilje nad ženama uobičajena pojava.

“To je zato što su ovde još uvek te trdiocionalne norme. Mi živimo u jednom društvu gde se „zna gde je ženi mesto“ i to je taj neki ambivalentni seksizam - žena je majka, žena je kaljica, žena je stub kuće, ali je isto tako i potčinjena mužu, ekonomski je zavisna i objekat je, ona je vlasništvo muža, tako da otuda kreće i samo nasilje nad njom“.

Prema njenim rečima poslednjih godina se svest žena po ovom pitanju menja, što, kako kaže, često dovodi do većih problema.

„Ono što je kod nas normalno u nekim razvijenijim zemljama nije, ali se to menja i samim tim i što se žene više osvešćuju i osamostaljuju i obrazuju i ekonomski su nezavisnije, onda i više traže svoja prava u samoj porodici, a onda se i tu to nasilje i više reflektuje“.

Nasilje nad ženama nije privatna stvar

Komentarišući nedavno istraživanja OEBS-a, o „Dobrobiti i bezbednosti žena“ na Kosovu gde se navodi da skoro 50 odsto žena smatra da je nasilje u porodici privatno pitanje koje treba rešavati unutar porodice, Simić-Lavali kaže da je nasilje u porodici, na prvom mestu krivično delo.

„To je krivično delo i treba tako da se tretira, ali opet krećem od naše kulture gde je to porodična stvar, tu se komšije ne mešaju, tu se mama i tata ne mešaju, „pretrpi ćerko, trpi malo“... A onda i u institucijama imate neosvešćene ljude koji pružaju usluge, pa dođete kod policajca i on kaže – „pa dobro bre, idite kući, pa ti si mu žena“, a onda sudija kaže „pa gde ćeš, nemaš kud“... Sve je to naravno povezano i sa rodnom neravnopravnošću žena u društvu s tim što žene ne uzimaju svoje nasledstvo, već to nasledstvo ostavljaju bratu. One odu kod muža, gde zaova koja ostavi to ode kod svog muža i onda ona nema ni gde da se vrati, ni kome da se obrati i to je onda opet negde privatna stvar“.

Komentarišući najavu izgradnje „Sigurne ženske kuće“ na severu Kosova za žrtve porodičnog nasiljam, Tijana Simić – Lavali je kazala da je takva institucija na severu preko potrebna. Međutim ističe da to ne može da funkcioniše na pravi način, jer će tu sigurnu kuću, kako je, prema njenim rečima, najavljeno, voditi Opština Zubin Potok, a da će koordinatorka za četiri opštine na severu Kosova biti Adrijana Hodžić, aktuelna ministarka administracije lokalne samouprave.

„Mi kao organizacija mislimo da je to loše i da to ne može da funkcioniše zato što mi prvo imamo međunarodne standarde i međunarodne principe ovde na Kosovu, a to je da sve sigurne kuće vode ženske nevladine organizacije. Na tome se insistira zato što su ženske nevladine oganzacije osvešćene, imaju tu ekspertizu i zato što su nezavisne. Mi smo nezvisne od sistema. Kada imate sigurnu kuću kao instituciju to je centalizacija sistema. Onaj ko radi u sigurnoj kući ne može da se žali na onog iznad i onaj iznad ne može na onog iznad. Ta nezavisnost je jako bitna za te specijalizovane servise. Onda imamo i to da mi prvo imamo neosvešćene institucije. Imamo lokalne samouprave koje nemaju službenike za rodnu ravnopravnost. Nemaju budžete za rodnu ravnopravnost, nemaju budžetske linije uopšte, tako da oni nisu ispunili ni ono što moraju po zakonu, ali su negde krenuli da rade i nešto drugo. To je isto kao kada bi našoj organizaciji „Žensko pravo“ dali da asfaltiramo neku ulicu, zato što, eto, mi to možemo“.

Nevladina organizacija Žensko pravo, sa sedištem U Severnoj Mitrovici, imala je mnogobrojne aktivnosti tokom nedavno završene svetske kampanje „16 dana aktivizma“ u kojoj se zahtevalo ukidanje svih vrsta nasilja nad ženama.

„Kao i svake godine imali smo ulični performans sa volonterkama gde smo razgovarali sa građanma fokusirajući se na građanke i mlade devojke. Delili smo informacije o tome šta je nasilje, kao i informacije o Centru za zaštitu žrtava koji naša organizacija Žensko pravo vodi u Severnoj Mitrovici već pet godina i servisima koje pružamo. Radili smo i mali test sa izjvama nekim gde devojke i žene mogu da se prepoznaju kao žrtve“ rekla je u emisiji Slobodno srpski Tijana Simić – Lavali.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development