Slobodno srpski sa Veljkom Samardžićem

U 395. emisiji Slobodno srpski gostovao je predsednik Centra za socijalne inicijative i kreator „VokAp“ platforme za učenje albanskog i srpskog jezika Veljko Samadžić. U intervjuu Budimiru Nićiću on je rekao da je pandemija korona virusa, naročito na početku krize, pokazala koliko je važan Zakon o upotrebi jezika po kojem su albanski i srpski jezici u službenoj upotrebi na Kosovu i koliko je veliki problem, kada se jezička prava srpske zajednice ne poštuju.

„Nažalost, pandemija je pokazala suštinu našeg problema. Mi kao da smo se navikli na  neravnopravnost jezika i grubo kršenje zakona, što je evidentno na svakom koraku. Pandemija, kao i svaka kriza, zbližila je ljude, ali su institucije ponovo pokazale da nisu spremne da poštuju zakon. I ovaj put njima ide na greh ne samo poštovanje zakona, ne samo što su u nezavidan položaj doveli pripadnike jedne zajednice koja ne govori albanski jezik, nego i sve ostale. Izgubili su mogućnost da se pre svega Srbi, ali i ostale zajednice koje ne govore albanski, osete kao deo ovog društva“, rekao je Samardžić, koji je jedno vreme radio i kao savetnik potpredsednika Skupštine Kosova, dok je tu funkciju obavljao Petar Miletić.

Tvrdi da su najodgovorniji najviše i zakazali, a to je pre svega Ministarstvo zdravlja Kosova.

„Mi smo kao ljudi koji se bave civilnim društvom i koji žele da izmene situaciju koliko god je moguće pozvali volontere da nam pomognu. Javili su nam se i Srbi i Albanci, jezički stručnjaci, i mi smo rekli OK . U saradnji sa Kancelarijom poverenika za jezike, mi ćemo, ako već vi nećete, davati prevode u roku od 24 sata za najurgentije objave koje se tiču pandemije“, podseća Samardžić na prva iskustva na početku epidemije kada nije bilo informacija na srpskom o razvoju zaraze i donetim merama protiv nje.

I pored toga što je jasno da takvi postupci ,ne samo da krše zakon, nego i prouzrokuju  štetne društvene posledice i konkretne probleme građanima, ne očekuje da neko zbog toga i odgovara.

„Bojim se da će i ovaj propust ostati nekažnjen, zato što smo mi nekako navikli da se sve završava objašnjenima da nismo stigli, nismo imali kapacitete, resurse, ali ja uvek kažem – da li nedovoljno sigurnih kuća znači da je u redu da imamo nasilje u porodici, na primer. Suština je da izmenimo narativ, da sa jedne strane poštovanje ovog zakona bude ravnopravno sa poštovanjem bilo kog drugog zakona, da to nije uvreda, da zakon nije nastao zato da bi se pohvalili međunarodnoj zajednici da imamo napredan zakon koji se nedovoljno poštuje, ali, s druge strane, da počnemo i da vršimo pritisak na institucije“, kazao je Veljko Samardžić gostujući u Slobodno srpski.

Komentari

Оставите одговор

Donatori


GDL_AMB_Kosovo
U.S. Agency for International Development